KNF

Komisja Nadzoru Finansowego – istota działalności

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ administracji państwowej. Został on powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym celem działania KNF…

najlepsza lokata (250x250)

Formularz informacyjny kredytu gotówkowego

Od nowego roku obowiązują nowe zasady w przypadku starania się o kredyt konsumencki. Znowelizowana ustawa określa jakie są obowiązki nakładane na kredytodawców oraz pośredników kredytowych. Ustala także uprawnienia klientów przy…

bank w Polsce(250x250)

Analiza sytuacji na rynku kredytów

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport za 2011 rok. Dotyczy on aktywności polskich banków. W analizowanym roku Polacy zaciągali kredyty, głównie na zakup mieszkania. Spadła ilość kredytów konsumpcyjnych i gotówkowych o…