Category Archives: Polskie instytucje finansowe

pieniądze

Istota działalności banków spółdzielczych

Bank spółdzielczy to jedna z form działalności banku, którą przewiduje polskie prawo bankowe. Właścicielami takich banków są spółdzielcy. Aby zostać udziałowcem należy wpłacić niewielką sumę, która zasila kapitały własne banku….

NBP_Entry_AB

NBP – organy i ich funkcje

Narodowy Bank Polski jest to bank centralny, którego głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także wspieranie polityki gospodarczej rządu, przy założeniu że nie ogranicza to podstawowego celu NBP….

alior bank

Kształt polskiego systemu bankowego

Obecnie system bankowy uznawany jest za najsilniejszy, najbardziej stabilny i posiadający największy kapitał system finansowy w Polsce. W przeciągu ostatnich kilku lat przeszedł on dużą metamorfozę i znacznie się rozwinął….

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego – istota działalności

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ administracji państwowej. Został on powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym celem działania KNF…