Zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadzono w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych jest z pewnością dofinansowanie również mieszkań kupowanych na rynku wtórnym. Jakie jeszcze modyfikacje przyniosła nowelizacja ustawy z września 2015 roku?shutterstock_103402622

Więcej lokali do kupienia

Dzięki wprowadzonym zmianom wybór mieszkania, które przystępujący do programu MdM będą chcieli kupić, nie ogranicza się wyłącznie do rynku pierwotnego. Oprócz tego dofinansowanie może obejmować również mieszkania powstające poprzez adaptację innych lokali, jak np. strychów. Zgodnie z nowymi zasadami także członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogą przystępować do programu, jeśli podpiszą odpowiednią umowę na budowę mieszkania.

Wyższe dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych

Program Mieszkanie dla Młodych został zmodyfikowany nie tylko jeśli chodzi o wytyczne dotyczące samych lokali. Zmiany zaszły również w kwestii wysokości dofinansowania. Przed wrześniem osoby bądź małżeństwa wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogły otrzymać maksymalnie 15% dofinansowania wkładu własnego – obecnie jest to 30%. Ponadto rodziny z dwójką dzieci otrzymają 20% dofinansowania (wcześniej było to 15%). Nowelizacja wprowadziła więc znaczące wsparcie dla rodzin wielodzietnych, które dzięki programowi mogą zamienić swoje mieszkanie na nieco większe lokum, a tym samym poprawić swoje warunki bytowe. Warto wspomnieć, że w przypadku osób wychowujących trójkę i więcej dzieci nie ma znaczenia wiek beneficjenta, ani fakt, czy wcześniej posiadał on już własne mieszkanie.

Kredyt z narzeczonym

Zgodnie z nową ustawą program MdM obejmuje większą liczbę osób bez zdolności kredytowej. Dotychczas dodatkowym kredytobiorcą mogli być tylko najbliżsi członkowie rodziny beneficjenta – obecnie na dofinansowanie mogą liczyć także ci, których zaciągają zobowiązanie z dowolną osobą, a więc np. osoby pozostające w związku, ale nie będące małżeństwem. Aby nie dopuścić do nadużyć, wprowadzono również sankcje dla tych właścicieli mieszkań, którzy w ciągu 5 lat od ich nabycia spłacą całą kwotę kredytu albo jego część przekraczającą sumę dofinansowania. Będą oni musieli zwrócić otrzymane w ramach programu wsparcie finansowe.