Zamknięcie lokaty bankowej

Wszystkie lokaty bankowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w banku procedurami. Są one zawsze dużo mniej skomplikowane dla stałych klientów banku, którzy od dłuższego czasu korzystają z usług konkretnego banku i obecnie chcą założyć w nim jeszcze lokatę. Osobne przepisy związane są z zamknięciem lokaty i dokonaniem przelewu pieniędzy zgromadzonych na lokacie na konto główne klienta banku.Najlepsze lokaty bankowe październik 2014

Prowadzenie lokaty bankowej

Wszystkie lokaty maj 2016, nawet te założone w sposób elektroniczny prowadzone są przez wyznaczonego do tego pracownika banku. Sprawdza on po prostu co jakiś czas, czy pieniądze złożone na lokacie pomnażają się w prawidłowy sposób oraz przekazuje klientowi banku informacje o wszystkich dostępnych w banku promocjach. Może on również, na kilka dni przed wygaśnięciem umowy o lokatę przypomnieć o tym fakcie klientowi banku i poinformować go, że mógłby podpisać kolejną umowę o lokatę, która wydłuży okres jej trwania, a dzięki temu złożone na niej pieniądze zostaną jeszcze bardziej pomnożone. W niektórych sytuacjach będzie także zachęcał klienta banku do założenia przez niego kolejnej lokaty, jeżeli oprocentowanie lokat prowadzonych w tym banku zmieniło się na jego korzyść. Musimy, bowiem pamiętać, że w tym samym czasie możemy mieć otwartych w banku nawet kilka lokat z różnym okresem ich trwania.

Zasady zamknięcia lokaty bankowej

Podczas otwierania lokaty bankowej po raz pierwszy zostaniemy poinformowani o tym, że nie będziemy mogli podjąć pieniędzy z lokaty przed upływem terminu jej wygaśnięcia. W szczególnych okolicznościach pracownik banku może zgodzić się na zamknięcie naszej lokaty szybciej, niż jest to przewidziane podpisaną przez nas umową, ale będzie to oznaczało, że nasza kwota pieniędzy przelana na lokatę nie zdąży pomnożyć się do zbyt dużej sumy, a więc taka opcja okaże się dla nas bardzo niekorzystna. W standardowych przypadkach lokata zostaje uznana za zamkniętą w dniu wygaśnięcia umowy, a pieniądze mogą zostać z niej wówczas przelane na konto główne w sposób automatyczny.