Hipoteka i kredyt mieszkaniowy

Własne mieszkanie czy też dom to marzenie wieli ludzi. Jednak nie jest żadną tajemnicą, ze nie każdego stać by kupić nieruchomość za własne oszczędności. Koszty zakupy nieruchomości są stosunkowo duże co za tym idzie często jedynym ratunkiem jest zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zwanego tez hipotecznym.shutterstock_141772723

Kredyt hipoteczny. Definicja i rodzaje

Kredyt mieszkaniowy, zwany tez hipotecznym to w gruncie rzeczy odmiana kredytu bankowego. Tym samym, jest to forma umowy pomiędzy klientem banku a bankiem w ramach której kredytodawca –bank udziela kredytobiorcy – kupującemu mieszkanie danej sumy pieniężnej, która jest przelewana na konto sprzedającego mieszkanie czy dom. W tym układzie, w celu skutecznego uzyskanie zgody na otrzymanie kredytu wymagane jest od kredytobiorcy by spełnił odpowiednie warunki. Są one zawarte w terminie zdolność kredytowa. Bank bada jest współczynnik w celu dokładnego określenia jakie są możliwości finansowe kredytobiorcy oraz jego historia kredytowa.

Co do zasady kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane zarówno w walucie krajowej, jak i w walucie obcej. Jeszcze do niedawna możliwość zaciągania kredytu w walucie innej niż krajowa była stosunkowo otwarta. Powodowało to sytuacje, w której kredytobiorcy nie spełniający warunków przyznania kredytu w walucie krajowej mogli liczyć na otrzymanie właściwej kwoty określonej w walucie obcej najczęściej franku szwajcarskim lub euro. Obecnie z uwagi na poważne wahania kursowe spowodowane kryzysem finansowym przyczyniły się do zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów w walutach obcych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w myśl prostej reguły zobowiązania należy zaciągać w walucie w jakiej się zarabia. Co więcej trzeba pamiętać, że tak wysokie zobowiązanie w walucie obcej będzie obciążone poważnym ryzykiem kursowym.

Kredyt i co dalej

Po zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego, a nawet w jeszcze przed zakończeniem procedury kredytowej należy przygotować się do ostatecznego wyboru mieszkania. Przy czym trzeba pamiętać, że wybór mieszkania w gruncie rzeczy trzeba zakończyć przed złożeniem wniosku o kredyt. Jest to konieczne z uwagi na potrzebę jego wskazania we wniosku kredytowym. To co jest konieczne po otrzymaniu kredytu mieszkaniowego to przygotowanie się do remontu i zakończenie wszelkich kwestii formalnych. Warto, zatem dobrze się przygotować i znaleźć odpowiedniego notariusza, który będzie w stanie dopilnować wszelkich formalności. Przed wyborem kredytu sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych 2016.