Kapitalizacja odsetek i przewidywane zyski z lokaty bankowej

Lokata to jeden z podstawowych instrumentów bankowych. Klient składa pieniądze w banku na pewien określony czas, po którym odbiera wkład wraz z odsetkami. Kluczowym elementem jest sposób naliczania odsetek i dopisywania ich do wkładu, czyli kapitalizacja. Od tego zależy, czy oferta jest opłacalna dla klienta.Najlepsza lokata

Zasady kapitalizacji odsetek

Lokaty bankowe różnią się w zależności od sposobu dodawania odsetek do wkładu. Porównanie ofert zawiera dwa podstawowe rodzaje tych operacji:

  • kapitalizacja prosta,
  • kapitalizacja składana.

W pierwszym przypadku odsetki są naliczane jednokrotnie, pod koniec okresu lokaty i wtedy dodaje się je do wkładu. Z kapitalizacją składaną wiąże się pojęcie oprocentowania składanego. Odsetki na lokacie są naliczane co pewien czas, następne dodaje się je do kwoty zgromadzonej na lokacie. Przy kolejnej kapitalizacji składanej odsetki są obliczane od nowej, wyższej sumy. Ten rodzaj kapitalizacji wydaje się znacznie korzystniejszy dla klienta od poprzedniego, prostego, bo przynosi większy zysk.

Najlepsza lokata, czyli jak liczyć zyski?

Ostateczna kwota, jaką wyjmiemy z lokaty, zależy od kilku czynników. Pierwszy z nich, to zainwestowana kwota lokaty. Najczęściej, im więcej pieniędzy włożymy na lokatę, tym większe będą zyski. Jednak trzeba uwzględnić również czas obowiązywania umowy. Im dłuższy, tym korzystniejszy będzie rezultat. Istotne znaczenie ma wysokość nominalnej stopy procentowej lokaty. Aby obliczyć, ile dostaniemy po zakończeniu umowy, rozpoczynamy od dodania 1 do stopy nominalnej. Otrzymaną sumę podnosimy do potęgi równiej liczbie lat obowiązywania lokaty. Wynik mnożymy przez kapitał początkowy, zgodnie ze wzorem:

kapitał końcowy=(kapitał początkowy) x(1+stopa nominalna)liczba lat

Przykładowo, z lokaty 10000 na 3 lata, przy stopie nominalnej 4% i kapitalizacji odsetek co roku dostaniemy:

10000 x (1+0,04)3=10000 x (1,04)3=10000 x 1,125=11250 PLN, przy niewielkim zaokrągleniu obliczeń. Aż 19% zysku stracimy na „podatek Belki”, czego zazwyczaj nie uwzględnia ranking lokat bankowych październik 2014.

Jednak otrzymany wynik jest prawdziwy tylko teoretycznie, bo nie mamy pewności, że w każdym roku nominalna stopa procentowa będzie taka sama. Dlatego możemy jedynie oszacować przybliżone zyski z lokaty. Przy bardziej drobiazgowej analizie należy też uwzględnić wysokość inflacji rocznej.

Jak czytać oferty lokat?

Nie zawsze najlepsze lokaty to te, które są najkrótsze. Wtedy zazwyczaj dostaniemy mniejsze oprocentowanie niż przy lokatach długoterminowych. Klienci często popełniają błąd obliczając, że lokaty miesięczne z oprocentowaniem 4%, przyniosą po tym czasie kwotę powiększoną o 4% pierwotnego wkładu. Niestety, to oprocentowanie lokat dotyczy całego roku. Za miesiąc utrzymywania wkładu otrzymuje się tylko 1/12 tej sumy.